Amblyopie Lui Oog

Amblyopie

Amblyopie of een “lui oog” betekent dat de gezichtsscherpte van het oog verminderd  is waardoor het oog als het ware minder of niet meer wordt gebruikt om mee te kijken.

Lui oog

Meestal treft dit slechts 1 oog, maar uitzonderlijk kunnen beide ogen “lui” zijn. Amblyopie geeft meestal geen klachten. Een kind merkt bijna nooit dat het een goed en een slecht oog heeft omdat het met het goede oog alles duidelijk kan zien. Op latere leeftijd kunnen klachten ontstaan ten gevolge van een verminderd tot geen dieptezicht. Hierdoor is het moeilijk om afstanden in te schatten wat onder meer tot ernstige hinder kan leiden in het verkeer.

Scheelzien, bij- en verziendheid

Amblyopie is meestal het gevolg van scheelzien, bijziendheid, verziendheid of astigmatisme. Het kan echter ook ontstaan t.g.v. een oogafwijking zoals bijv. aangeboren cataract. Amblyopie komt vaak voor en is met succes te behandelen als het tijdens de vroege kinderjaren ontdekt wordt. Na een kritische leeftijd (rond 7 jaar) is geen behandeling meer mogelijk.

Occlusietherapie

De eerste stap in de behandeling is het wegnemen van de oorzaak, bijv. bij een sterkte-afwijking zal eerst een bril worden gegeven. Indien nodig wordt daarna gestart met occlusietherapie. Dit is het aanbrengen van een pleister voor het goede oog waardoor het kind gedwongen wordt ook het luie oog te gebruiken. Bij scheelzien kan, wanneer het zicht van beide oogjes optimaal is, eventueel overgegaan worden tot een strabisme-ingreep.

adminAmblyopie