Amblyopie Lui Oog

Amblyopie

Een amblyoop of ‘lui’ oog is een oogaandoening waarbij het zicht van één oog of uitzonderlijk van twee ogen verminderd is en (aanvankelijk) niet kan verbeterd worden met een bril of lenzen.

Lui oog

Amblyopie treedt op voor de leeftijd van 7 jaar. Er zijn verschillende oorzaken die aan de basis hiervan liggen.

  • Een bril afwijking zoals verziendheid of astigmatisme waardoor het beeld van één oog of beide ogen onscherp is.
  • Een aangeboren afwijking in de bouw van het oog zoals bijvoorbeeld congenitaal cataract
  • Scheelzien (strabisme): een afwijkende oogstand

In bovenstaande gevallen filteren de hersenen het beeld van het ‘slechte’ oog weg waardoor dit oog lui wordt en de zenuwbanen in de hersenen zich niet ten volle ontwikkelen tijdens de kindertijd. Het is belangrijk om twee goede ogen te hebben.

Behandeling

Bij kinderen ontwikkelt het zicht zich geleidelijk aan. Pas op de leeftijd van 7 à 8 jaar hebben kinderen een volledig ontwikkeld zicht. Op jonge leeftijd kan het luie oog gestimuleerd worden om toch beter te leren kijken. Daarom is het van groot belang om kinderen vroeg te onderzoeken of ze geen lui oog hebben, zeker indien er in de familie een lui oog of scheelzien voorkomt. Hoe jonger het kind bij de start van de behandeling, hoe beter de prognose.

De bevordering van het kijken gebeurt meestal door het dragen van een bril en/of het afplakken van het goede oog om zo het luie oog te stimuleren in zijn ontwikkeling. Het afplakken is meestal een tijdelijke oplossing. Eens de hersenen volgroeid zijn, kan de behandeling vaak afgebouwd worden.

adminAmblyopie