Exsudatieve retinopathie - Diabetes Mellitus - Diabetische Retinophatie - Proliferatieve retinopathie

Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus of suikerziekte kan tot ernstige beschadigingen leiden in het oog. Zonder dat direct het zicht wordt aangetast kunnen er al afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Dit wordt diabetische retinopathie (DRP) genoemd. Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden gediagnosticeerd en behandeld kan dit leiden tot slechtziendheid of op termijn blindheid.

Er zijn verschillende vormen van DRP:

Exsudatieve retinopathie

De wanden van de bloedvaten in het netvlies veranderen waardoor ze bloed en vocht lekken. Als dit gebeurt ter hoogte van de macula, spreken we van diabetische maculopathie en wordt het centrale zicht aangetast.

Proliferatieve retinopathie

Ten gevolge van zuurstoftekort worden er nieuwe bloedvaten gevormd. Deze zijn echter kwetsbaarder dan de gewone bloedvaten, waardoor bloedingen kunnen ontstaan in het glasvocht (= de gel achteraan in het oog) en ernstige beschadigingen van het netvlies. Deze vorm kan leiden tot slechtziendheid of mogelijks acute blindheid.

Regelmatige controle

Het risico op beschadiging van het oog neemt toe naarmate de suikerziekte langer bestaat. Omdat het mogelijk is al geruime tijd aan suikerziekte te lijden zonder dat men daar iets van heeft gemerkt, is het verstandig de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte wordt vastgesteld. Er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te voorkomen en mogelijks te stoppen.

adminDiabetische Retinophatie