Amblyopie Lui Oog

Oogonderzoek bij kinderen

Bij kinderen ontwikkelt het zicht zich geleidelijk aan. Pas op de leeftijd van 7 à 8 jaar hebben kinderen een volledig ontwikkeld zicht. Vaak worden de oogjes reeds op zeer jonge leeftijd nagekeken op consultatiebureaus voor zuigelingen en kinderen (Kind en Gezin) of tijdens het medisch onderzoek op school (C.L.B.). Indien de onderzoekende arts twijfelt aan de stand of het zicht van de oogjes, verwijst hij het kind door naar de oogarts. De oogarts doet al op zeer jonge leeftijd een uitgebreid onderzoek naar de stand en samenwerking van de oogjes.

Waarom zo jong?

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd te screenen, zeker indien er in de familie en lui oog of scheelzien voorkomt. De communicatie tussen de ogen en de hersenen is cruciaal bij het ontwikkelen van het zicht. Ziet een kind uit één oog minder goed, dan zal het brein het beeld dat uit dat oog binnenkomt negeren en ontstaat een lui oog. Een kind heeft daar niet veel last van, maar als het uiteindelijk enkel door dat goede oog ziet, is er wel een probleem. Door het risico op een lui oog vroeg te detecteren, kunnen we het voorkomen of het proces terugdraaien. Hoe jonger het kind bij de start van de behandeling, hoe beter de prognose.

Verloop onderzoek

We beginnen ons onderzoek met een anamnese: er worden vragen gesteld die van belang zijn voor het onderzoek en eventuele behandeling.

Nadien wordt de oogstand, oogbewegingen en de samenwerking van de ogen getest. Ook de gezichtsscherpte kan vanaf een jonge leeftijd gemeten worden aan de hand van een aangepaste test.

Oogdruppels

Kinderen krijgen bij een eerste bezoek en nadien meestal eenmaal per jaar druppels in de ogen. Deze druppels verwijden de pupillen. Hierdoor kunnen we sterkte van de ogen meten en nagaan of een bril nodig is. Ook de binnenkant van de ogen, het netvlies, kan op deze manier grondig nagekeken worden.

Door de oogdruppels ziet men tijdelijk waziger en kan men wat last hebben van het (zon)licht. De volgende dag is dit voorbij.

adminOogonderzoek bij kinderen