Oogarts-Diest-Ilse-Moortgat

Femto-LASIK-Ooglaseren

DOEL

Bij een refractieve laserbehandeling wordt een correctie uitgevoerd van een refractieve afwijking zoals bijziendheid, astigmatisme of verziendheid. Het doel is om niet (of zo weinig mogelijk) meer afhankelijk te zijn van een bril of van contactlenzen om scherp te kunnen zien.

WELKE CORRECTIES KUNNEN BEHANDELD WORDEN MET DE LASER?

Zowel bijziendheid, verziendheid als leesbrilcorrecties kunnen behandeld worden.

Voorwaarden:

 • Minimum leeftijd 21 jaar
 • Stabiele correctie gedurende minimum 1 jaar
 • Voldoende dik hoornvlies
LASIK

BIJZIENDHEID TOT -8

Bij bijziendheid wordt het te bolle hoornvlies wat afgevlakt. Een eventueel astigmatisme wordt mee behandeld. De excimerlaser zal het oppervlak van het hoornvlies aanpassen om zo scherp mogelijk te zien veraf.

VERZIENDHEID TOT +3

Bij verziendheid wordt het te platte hoornvlies iets boller gemaakt. De mogelijkheid om verziendheid te corrigeren is echter beperkt. Vaak wordt hier eerder voor een implantlens gekozen met een beter (en langduriger) resultaat.

ENKEL LEESBRIL

In sommige gevallen kan een leescorrectie ook gecorrigeerd worden. Meestal wordt echter gekozen om dit te corrigeren met een multifocale implantlens gezien dit betere resultaten geeft.

WAAR

De laseringrepen en uitgebreide vooronderzoeken worden uitgevoerd in het Universitair Lasercentrum van UZ Leuven.

UZ Sint-Pieter
Brusselsestraat 69
3000 Leuven

PRIJS

 • Femto-LASIK: 1.600 euro per oog
 • PRK: 1.430 euro per oog
  • Een eventuele bijbehandeling binnen de 12 maanden is inbegrepen;
  • Een eerste consultatie bij de oogarts en het vooronderzoek in het lasercentrum zijn niet inbegrepen in de prijs (beide onderzoeken zijn terugbetaald door de ziekteverzekering, de kost bedraagt na terugbetaling ongeveer 20 euro per onderzoek).

ZIEKTE VERZEKERING

 • In sommige gevallen worden deze kosten vergoed door uw aanvullende ziekteverzekering. Vraag meer informatie bij uw verzekeraar.
 • Voor bepaalde beroepen zijn er bepaalde eisen wat betreft de visus en gelden speciale criteria inzake refractieve chirurgie. Daarom is het belangrijk dat de patiënt de vereisten van zijn job volledig begrijpt alvorens een refractieve ingreep te ondergaan.

TECHNIEK

*Bij LASIK of ‘Laser-assisted in situ keratomileusis’  wordt een flap gemaakt in het meest oppervlakkig deel van  het hoornvlies. Na het oplichten van de flap worden de onderliggende lagen behandeld door de excimerlaser. Nadien wordt de flap teruggeplaatst. Er zijn geen hechtingen nodig. Vroeger gebruikte de oogchirurg een microkeratoom (een dun, vlijmscherp mesje) om de flap te snijden. Nu wordt bij LASIK een femtosecondlaser gebruikt om de flap te creëren. Deze techniek is nauwkeuriger en dus veiliger.

*Bij PRK of photorefractieve keratectomie wordt het epitheel (het oppervlakkig laagje van het hoornvlies) verwijderd  door middel  van een borsteltje. Nadien worden de onderliggende lagen behandeld door de excimerlaser. Na de behandeling wordt een verbandlens aangebracht om het comfort te verbeteren. Het epitheel groeit na de behandeling weer terug. Gezien dit enkele dagen duurt, geeft dit de eerste dagen wat ongemak en pijn.

PRAKTISCH

Indien u geïnteresseerd bent in een ingreep om niet meer afhankelijk te zijn van een bril of contactlenzen, maakt u een afspraak bij dr. Pinxten. U vermeldt dit best reeds bij het maken van de afspraak (aan de telefoon of bij het online maken van een afspraak bij de notitie). Tijdens de eerste consultatie in de praktijk wordt de refractieve afwijking van uw ogen gemeten en de dikte van het hoornvlies bekeken. Verder wordt een algemeen onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van uw ogen.

Als bij dit eerste onderzoek alles erop wijst dat u in aanmerking komt voor een behandeling, krijgt u een afspraak in het Universitair Lasercentrum. Hier zal dr. Pinxten een uitgebreider onderzoek uitvoeren. Er wordt een gedetailleerde scan gemaakt van het hoornvlies (Pentacam) en er wordt een extra onderzoek van de refractieve afwijking uitgevoerd.
Wanneer alle onderzoeken aanduiden dat een behandeling veilig kan worden uitgevoerd, wordt een afspraak gemaakt in het Universitair Lasercentrum voor de behandeling zelf. Ooglaserchirurgie wordt meestal aan beide ogen samen uitgevoerd. De dag van de behandeling neemt u een chauffeur mee naar het Lasercentrum. U krijgt een tabletje om rustig te zijn, daarom mag u zelf niet terug naar huis rijden.

BESLISSEN

De voordelen van een refractieve laserbehandeling zijn groot (sporten, geen risico meer op ontstekingen door contactlenzen, geen kosten meer door brilaanpassing/contactlenzen…). Met de huidige technieken is het mogelijk uiterst nauwkeurige behandelingen uit te voeren met zeer goede resultaten.

Echter, hoewel de nauwkeurigheid van de moderne technieken erg hoog is, resulteren niet alle behandelingen in een geheel perfecte gezichtsscherpte. Het doel van de behandeling is niet meer afhankelijk te zijn van een bril of contactlenzen. De refractieve afwijking van uw ogen wordt zo dicht mogelijk bij 0 gebracht. Meestal blijft er wel een kleine reststerkte over. Het verschil tussen heel erg goed en perfect is subtiel maar is er wel. Wees realistisch in uw verwachtingen.

adminLASIK